Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden (Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası) oluşan işbu “indirimkuponu.com.tr Üyelik Sözleşmesi” (bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır), indirimkuponu.com.tr sitesine üye olurken üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

2.1. SİTE: “indirimkuponu.com.tr” tarafından belirlenen kurallar dahilinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu ve internet ortamında http://www.indirimkuponu.com.tr ana adresi ile bu adrese bağlı alt adreslerden erişilebilen “web sitesi” (“internet sitesi”; “portal”; “platform”).

2.2. KULLANICI: İnternet üzerinden veya her türlü çevrimiçi (online) kanal vasıtası ile siteye ve/veya site veri tabanına erişen gerçek ve/veya tüzel kişiler.

2.3. LİNK: Site üzerinden site içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden siteye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK: Sitede listelenen, yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, ses, karakter ve sair görsel, yazınsal ve işitsel imge.

2.5. SİTE ARAYÜZÜ indirimkuponu.com.tr veya üyeleri tarafından oluşturulan içeriğe erişilebilmesi ve/veya site veri tabanından sorgulanabilmesi amacıyla görüntülenen, “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “indirimkuponu.com.tr”ye ait olan tasarımlar çerçevesinde site üzerinden yapılabilecek işlemlerin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. SİTE VERİTABANI : Site dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, düzenlendiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği; “indirimkuponu.com.tr”ye ait olan ve “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” gereğince korunan veri tabanı.

2.7. ÜYE: “indirimkuponu.com.tr” tarafından site üzerinde tanımlanan üyelik sürecini tamamlayarak “indirimkuponu.com.tr”nin verdiği onay neticesinde site hizmetlerinden yararlanan; ve bu hizmetler için hazırlanmış sözleşmeleri üyelik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişi kullanıcı.

2.8. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Site içerisinde “indirimkuponu.com.tr” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; “indirimkuponu.com.tr” ile üye arasında üyelik kayıt sürecinde üyenin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. “indirimkuponu.com.tr”, üyelik sözleşmesini farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle üyenin onayına sunabilir. Bu durumda üye olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre, o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul ve taahhüt etmiş olmaktadır.

2.10. İndirimkuponu.com.tr ÜYELİK HESABI: Üyenin site içinde sunulan hizmet ve kuponlardan yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda "indirimkuponu.com.tr"ye talepte bulunduğu, üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, sadece kendisinin belirlediği ve sadece kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile site üzerinden erişilen üyeye özel internet sayfası. Her üyenin sadece 1 adet üyelik hesabı olabilir.

2.12. "HİZMET": Site içerisinde üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "indirimkuponu.com.tr" tarafından ortaya konulan uygulamalar. "indirimkuponu.com.tr", site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapmakta serbesttir. "indirimkuponu.com.tr" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili üyelerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "indirimkuponu.com.tr" tarafından ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından üyelere duyurulur.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "indirimkuponu.com.tr" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı, grafik, tablo, liste, tarif, soru-cevap, makale, açıklama ve benzeri beyan ve içeriktir. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "indirimkuponu.com.tr" tarafından açıklanan her türlü beyan ve içeriği de kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyan ve içerikte belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Şartları

4.1. Üyelik sitenin ilgili bölümünde bulunan üyelik formunun zorunlu alanlarının doldurulması, (opsiyonel olarak -eğer kullanıcı isterse- diğer kimlik ve banka bilgilerinin verilmesi) suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "indirimkuponu.com.tr" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Siteye üye olabilmek için "indirimkuponu.com.tr" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. "indirimkuponu.com.tr" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış olan; veya üyelikleri süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular site kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi site üyeliğinin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. "indirimkuponu.com.tr" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve üyenin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları işbu sözleşmeye aykırılık, sitede belirtilen kurallara aykırılık, üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "indirimkuponu.com.tr" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "indirimkuponu.com.tr" tarafından tespit edilmesi veya "indirimkuponu.com.tr"nin ticari kararları doğrultusunda "indirimkuponu.com.tr"nin kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.


5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye, site hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. Üye “indirimkuponu.com.tr” internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, indirimkuponu.com.tr’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.1.3. Üyelerin, "indirimkuponu.com.tr" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "indirimkuponu.com.tr Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen üyelerin sorumluluğundadır. üyeler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin, diğer üyelerin, "indirimkuponu.com.tr"nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. Üye, indirimkuponu.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından indirimkuponu.com.tr’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, indirimkuponu.com.tr’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.1.5. "indirimkuponu.com.tr", üyeler tarafından "indirimkuponu.com.tr"ye iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı, ve ilaveten üye firmaların verdikleri sözleri yerine getirmemelerinden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.6. "indirimkuponu.com.tr", sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı olan içerikleri tespit amacıyla üye firma ve üye kurumlar tarafından siteye yüklenen içerikleri her zaman kontrol edebilir, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "indirimkuponu.com.tr" bu içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.1.7. Sitede üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden ve önerilen avantajlardan dolayı "indirimkuponu.com.tr"in, "indirimkuponu.com.tr" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

5.2. " indirimkuponu.com.tr"in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. “indirimkuponu.com.tr", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "indirimkuponu.com.tr Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi; işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşme ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder

5.2.2. "indirimkuponu.com.tr", sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üye firma ve üye kurumların sisteme yükledikleri bilgileri ve linkleri tüm site kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "indirimkuponu.com.tr", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.2.3. Site üzerinden, "indirimkuponu.com.tr"nin kendi kontrolünde olmayan "Satıcılara ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine linkler verilmektedir. Bu linkler, yöneldikleri internet sitelerine veya işletenlere destek veya içerdikleri bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ile bunlara ait ürün ve hizmetler veya bunların içerikleri hakkında "indirimkuponu.com.tr"nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.2.4. "indirimkuponu.com.tr", sitede yer alan üyelerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin üye bilgilerini, üyenin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5. “indirimkuponu.com.tr", sözleşme koşullarına, genel hukuka, genel ahlak kurallarına ve başkalarının haklarına aykırı olan içerikleri bulunduran üye firma sitelerine vermiş olduğu linkleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "indirimkuponu.com.tr" bu tip içerikleri bulunan üye firma ve üye kurumların üyeliklerine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

6. Gizlilik Politikası

"indirimkuponu.com.tr", sitede üyelerle ilgili bilgileri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. "indirimkuponu.com.tr" üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

İndirimkuponu.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı ………… mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

8. Sözleşme Değişiklikleri

"İndirimkuponu.com.tr", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda, site üzerinden de görülecek şekilde değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. Geçerlilik

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda indirimkuponu.com.tr"nin bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

11. Geçersizlik

İşbu Sözleşme ve ekli belgelerde yer alan hükümler veya şartlarda veya herhangi bir paragraf, cümle veya kelimesinde herhangi bir geçersizlik, iptal edilebilirlik veya icra edilmezlik, yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve eklerinin geçerliliğini ve bağlayıcılığını etkilemez.

12. Yürürlüğe Giriş

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgeler ve ekler (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.