Gizlilik Politikası

İndirimkuponu.com.tr'de yer alan indirimlerden faydalandığınızda aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız.

indirimkuponu.com.tr, kullanıcılar tarafından kendisine sitesi vasıtasıyla iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı "indirimkuponu.com.tr Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, indirimkuponu.com.tr, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kullanıcılar kendileriyle ilgili birtakım bilgileri üyelik sırasında veya site üzerindeki çeşitli form ve benzerlerinin doldurulması suretiyle (adı-soyadı, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) indirimkuponu.com.tr vermeleri gerekmektedir. indirimkuponu.com.tr, kendisine iletilen bu bilgileri "indirimkuponu.com.tr Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmaz.

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak, site veya site faaliyetleri hakkında bilgi iletmek veya güncelleme yapmak için de kullanılabilir.

indirimkuponu.com.tr tarafından talep edilen veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; indirimkuponu.com.tr ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "indirimkuponu.com.tr Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

indirimkuponu.com.tr site dahilinde başka sitelere link verebilir. indirimkuponu.com.tr, sitesinde bulundurduğu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgileriniz; kişi adı-soyadı, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. İndirimkuponu.com.tr, işbu Gizlilik Politikası ve "indirimkuponu.com.tr Üyelik Sözleşmesi"nde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizi indirimkuponu.com.tr iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda indirimkuponu.com.tr, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;
-Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve sair yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
-Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
-indirimkuponu.com.tr kullanıcılarla akdettiği “indirimkuponu.com.tr Üyelik Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konması;
-Kullanıcıların hakları veya güvenliklerinin korunması için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

indirimkuponu.com.tr, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

indirimkuponu.com.tr, indirimkuponu.com.tr ziyaretçilerini tanımak, yapılan işlemleri ve izlenen sayfaları tespit etmek ve kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla cookie dosyaları kullanabilir.

indirimkuponu.com.tr, bu vesileyle ve yukarıda belirtilenlere ilave olarak, kişisel bilgilerinizin daha iyi korunması ve her türlü internet güvenliğiniz için, bunlarla sınırlı olmasa da sisteminizde bir antivirüs programı kullanmanız; başkasının bilgisayarı veya ağ bağlantısı üzerinden kişisel güvenliğinizi ilgilendiren önemli sitelere girmemeniz; üyesi olduğunuz sitelere ait şifrelerinizi güvenli bir yer ve şekilde saklamanız; “üye girişi” yaptığınız sitelerden çıkarken sadece siteyi kapatmanın dışında ilave olarak “üye çıkışı” da yapmanız gerektiğini hatırlatır.

indirimkuponu.com.tr, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak suretiyle değiştirebilir. indirimkuponu.com.tr değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.