ANNE ve ÇOCUK İLİŞKİSİ NASILDIR?

Sağlıklı bir şekilde yürütülmek istenen anne ve çocuk ilişkisi, genel olarak annenin psikolojik ve ruhsal sağlığına ve de annenin çocuğa karşı davranışlarına bağlıdır. Çocuk ileride büyüdüğü zaman, davranışlarını ve tutumlarını annesinden alır.


Sağlıklı anne ve çocuk ilişkisi çocukta öz güveni artırır mı?

Annenin, çocuğa bakış açısı, annenin kokusu, sesi ve vücut ısısı, çocukla arasında bulunan bağı güçlendirmektedir. Bu duygulardan yoksun olarak yetişen çocuklarda, yetişkin bir birey olduğu zaman, çeşitli problemlerle karşılaşma durumu vardır.


Anne Çocuk İlişkisi


Anne ve çocuk ilişkisinde nelere dikkat edilmeli?

Çocuk, anne tarafından dinlenilmeli ve soruları cevapsız bırakılmamalıdır. Aralarında mutlaka, saygı sınırı olmalıdır. Çocuğun, baba ile olan ilişkileri annenin yardımıyla düzenlenmelidir. Mutsuz bir bir evlilik hayatı yaşamak, çocuk ile anne ilişkisini olumsuz olarak etkiler.