Moda; Toplumsal yaşam içerisinde yeniliklere, değişikliklere gereksinim duyulması ile birlikte oluşan akıma verilen addır.   Bayanların değişiklik arayışı ile ön plana çıkan moda kavramı, ayakkabıdan, çantaya, aksesuardan, kıyafete, makyajdan mobilyaya kadar hemen hemen her alanda moda akımı takip edilir hale gelmiştir. İlerleyen yıllarda baylar içinde bir trend haline gelen moda kavramı, her türlü ihtiyaçta göz önüne alınan bir akımdır.


moda


Moda ne demek?

Kelime anlamı ile hemen, şimdi anlamına gelen moda, latince modo kelimesinden dilimize yerleşmiştir. Tüketim anlayışının isimlendirilmiş halidir. Süslenme anlamın ada gelen moda kelimesi, bayanların süslenme özentisinden doğmuştur   Ağırlıklı olarak giyim üzerine moda konuşulsa ve bu sektörden doğmuş olsa da, günümüzde moda farklı alanlarda kullanılan bir kavram haline gelmiştir.