Bedava Hediye Çeki

Bedava Hediye Çeki

HEDİYE ÇEKİ NEDİR?

Hediye kuponları yapılan alışverişin belli bir oranına karşılık gelecek miktarda alınan bir ürün ya da hizmetin karşılığında verilen bir hediyedir. Hediye kuponu uygulaması geniş bir alanda kullanılan ve genelde ticari amaçlara yönelik bir uygulamadır. Hediye çeklerinin uygulanma amacı alışveriş merkezleri veya büyük firmalar tarafından daha fazla ürün satılmasına ve satış performansının artırımına yönelik olarak yapılır. Hediye kuponu kullanımı ve uygulama sistemi oldukça kolay ve basit olduğundan büyük kitleler tarafından çabucak kabul görmüş bir uygulamadır.

Hediye Çeki Hangi Sektörlerde Kullanılır?

 • Hediye çekleri birçok sektörde kullanılabilmektedir.
 • Farklı zamanlarda sürekli düzenlenen hediye çeki uygulaması önemli bir ciro artışına sebep olduğu gibi, kemikleşmiş sürekli müşteri yaratmaya da önemli faydalar sağlamaktadır.
 • Hediye çeki ve indirim kuponu kullanım alanı hayli geniş olan pazarlama ürünlerinden biridir.
 • İndirim kuponu mağaza açılışlarında, dönemlik kampanyalarda kullanıma uygundur
 • Mağazalar kendi logolarının basılı olduğu hediye çeklerini belirli bir alışveriş karşılığında müşteriye verebilir veya müşteri hediye edebilmek için para karşılığında kendi satın alabilir.

Hediye Çeklerinin Alışveriş Üzerine Etkisi

Firmalar artan rekabet, öngörülebilirliğin azalması ve değişen endüstri sınırlarından oluşan bir ortamda faaliyet göstermektedir. Değişim, karmaşıklık ve çelişkili güçler ile karakterize edilen rekabetçi bir alanla sonuçlanmaktadır. Pazarlar değişmekte, örtüşmekte ve parçalanmaktadır; firmalar küresel bilgi ekonomisinde rakipler, tüketiciler ve ortak çalışanlarla etkileşimde bulunmakta; dağıtım kanalları yeniden şekillenmekte, yeniden yapılandırılmakta ve değiştirilmekte ve tüketiciler daha bilgili sürekli değişen istek ve ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde talepkar bir hale gelmiştir. Değişen bu ortamda, pazarlama stratejisini başarılı bir şekilde oluşturan firmalar ayakta daha uzun süre kalabilmektedir.

Tüketicilere yönelik satış geliştirme aracı olarak uygulanan hediye çekleri, perakende sektörünün tüm alanlarında hiçbir farklılık göstermeksizin kolayca uygulanabilir özelliktedir. Perakendecilerin artan rekabet ve yenilikçi pazarlamanın etkisinde kalarak satış tutundurma faaliyetleri konusunda hediye çeklerini daha etkin bir şekilde kullanmaları, yeni müşterileri çekmek ve müşteri sadakati oluşturmak açısından önemlidir.

Hediye Çeki Kampanya koşulları

 • Tek seferde kullanılmak üzere tanımlanan çekler, bölünemez.
 • Bölünebilir özellikle bir çek tanımlandığında, harcama sonrası hediye çekinde kalan bakiye, yeni bir kod olarak kullanıcı hesabına tanımlanır.
 • Çekler, altın ve ziynet ürünleri hariç tüm kategorilerde geçerlidir. Talebe göre, istenen kategori veya kategoriler özelinde çekin kullanımı sınırlandırılabilir.
 • Hediye çekleri tanımlandığı ve tarafınıza iletildiği tarihten itibaren 1 sene geçerlidir.
 • Hediye çeklerine tanımlanacak üst tutar için bir sınır bulunmamaktadır, talep edilen tutarda tanımlama yapılabilir.
 • Hediye çeki kullanarak satın alınan ürünler iptal ya da iade edildiğinde, iptal edilen ürün tutarında yeni bir hediye çeki kullanıcı hesabına otomatik olarak tanımlanır.
 • Teslim edilen çeklerin iadesi yapılmamaktadır.